Kocka modrosti

Pojte vse dežele

Nihče ni tako ubog, da se ne bi mogel enkrat na dan ozreti proti nebu in se spomniti kakšne dobre, žive misli. In ujetnik, ki na poti na delo v duhu ponovi lep verz ali si zamrmra lepo melodijo, lahko vse te lepe stvari z njihovo tolažilnostjo vred notranje osvoji bolj kakor pa marsikateri razvajenec, ki je že davno naveličan od samih lepot in sladkih mikov. Ti, ki si žalosten in daleč proč od svojih, preberi včasih lep izrek ali pesem, spomni se lepe glasbe, lepe pokrajine, čistega in dobrega trenutka v svojem življenju! In če ti bo šlo zares, se utegne zgoditi tudi čudež, da ti bo naslednja ura svetlejša, prihodnost tolažilnejša, življenje ljubeznivejše.

Hesse

poppies-1190023_1920

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Pojte Gospodu novo pesem,

Njegovo hvalo do kraja zemlje.
 
Naj ga slavi  morje in kar se v njem giblje,
Otoki in njih prebivalci.
 
Glasno naj vzklika puščava in njena naselja,
in vsi, ki tam prebivajo.
 
Prebivalci gora, hvalite gospoda,
z vrha planin mu vriskajte.
 
Povsod naj doni slava gospodu,
hvalijo naj ga tudi daljne dežele.
 
Izaija, 42
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Kako velik je Gospod! Video>>

Velik si bog! VIdeo>>

Silen bog Video>>

Velik Gospodov ples Video>>

Samo v Jezusu  Video>>

Povzdigujem tvoje ime Video>>

Sij, Jezus, sij Video>>

Z vsem, kar sem Video>>

Pridite s hvaležnostjo Video>>

Samo Jezus zmore Video>>

Lahko si samo predstavljam Video>>

Pričeval ljubezen bom Video>>

Aleluja  (ANG) Video>>

Aleluja (HR) VIdeo>>

Dvignil si me Video>>

Ko dvigneš me Video>>

Nihče ne ljubi te kot jaz Video>>

Sončna pesem Video>>

TIana – ritem duha Video>>

Sveti duh Video>>

Sledil bom le njega Video>>

Ave Maria Video>>

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Bleščeča svetloba bo zasijala čez vse konce sveta. Mnogo narodov bo prihajalo od daleč, prebivalci skrajnih krajev sveta bodo prihajali k tvojemu svetemu imenu, v rokah bodo nosili darila  Kralja Nebes. Rodovi rodov bodo uživali v tebi in ime Izvoljenke se bo ohranilo za vse prihodnje rodove. Blagoslovljeni bodo in združeni z Gospodom tisti, ki te spoštujejo. Vesela boš svojih otrok. Oh, da, to je resnica o Mariji, svet pa se ne meni zanjo.

Maria Valtorta, Evangelij, kakršen mi je bil razkrit

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Preljubo veselje, oj, kje si doma

Preljubo veselje, oj, kje si doma?
Povej, kje stanuješ, moj ljubček srca!
Po hribih, dolinah za tabo hitim,
te videti hočem, objeti želim.

Te iščem po polju, kjer rož’ce cveto,
po logu zelenem, kjer ptice pojo.
Pa ptice vesele in rožice vse
le imajo veselje za mlado srce.

Poslednjič veselje šele zasledim,
na vaško ledino pridirjam za njim.
Glej, tamkaj z otroki prijazno igra,
jim kratek čas dela, pri njih je doma.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Mali cvet Video>>

Deklica bere Koran Video>>

Več otrok, več veselja Video>>

Ko bi ljudje ljubili se Video>>

Pa vendar je svet lep Video>>

Video z rožami Video>>

Voda I Video>>

Voda II Video>>

Ko se konča Video>>

Tako je lahko lepo Video>>

Za vse je upanje Video>>

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Sočutje živih bitij  Video>>

Prijatelji ne štejejo kromosomov Video>>

Z nežnostjo in strogostjo (moj prijatelj) poučuje otroke s posebnimi potrebami – Downovim sindromom. Prizna, da od njih več prejme, kot jim da: “Manj se gledajo in so zato bolj spontani, sveži in velkodušni, ob čemer smo mi ‘normalni’ ljudje srčni pohabljenci.”

Fabrice Hadjadj, Kako uspeti v smrti