Kocka modrosti

Zahvala

Zahvaljujem se Svetemu duhu, ki me je edini vodil pri uresničitvi vizije kocke modrosti. Motivacija je izšla izključno iz lastne izkušnje doživetja teme in svetlobe, brez  spodbude iz kake organizacije, gibanja ali Cerkve.

Prav tako se zahvaljujem vsem, ki so  mi pri tem pomagali. Posebna zahvala gre dobrim in resničnim ljudem, ki so ustvarili osupljive, pretresljive, čudovite videe, zaradi katerih se lahko vsakdo zamisli, kako strašna je naša odgovornost za sebe in nič manj za druge. Naivnost in nevednost naj ne bosta naša nesreča.

beauty-355157_1920

Ničesar se ne bojmo, če bomo z vsem srcem iskalci resnice in ljubezni, saj kot je dejal  sveti Janez Dobri: “Srečen bom danes, v gotovosti, da sem bil ustvarjen za srečo, ne le na drugem svetu, marveč že na tem.”

Ni srečnejšega človeka od tistega, ki v Hramu ponižno poklekne, ki vdano pomoli in ko zapusti svetišče, se zaveda svoje majhnosti in ima vse za boljše od sebe, poln radosti Svetega duha, hvaležen za mir in veselje, kar vse mu je podarila Božja dobrota, želi samo pomagati, kjer le more…

Ni bolj nesrečnega človeka od tistega, ki v Hramu poklekne, pomoli in ko zapusti svetišče, se zviška ozre na ljudi in jih ima za slabše od sebe, ker on ima nebesa že v žepu, saj je opravil svojo dolžnost pred Bogom, vendar ga Sveti duh še oplazil ni, saj se prevzetnim upira.

Če ima duhovnik vero, opravlja najsrečnejši poklic na svetu. Če duhovnik izgubi vero, je to zanj najtežji poklic na svetu.

Predvsem pa ne sodimo nikogar, saj smo vsi vsak dan na isti poti. Nihče naj si ne vzame pravice, da bi za kogarkoli presojal, da je pogubljen, saj Bog v času smrti, če se dobro pokesamo za svoje napake lahko v svojem brezmejnem usmiljenju  vse  oprosti.

Kako vemo, da nas vodi pravi duh? Tako, da kljub oviram, nasprotovanjem in težavam občutimo globoko zadovoljstvo, navdušenje, ki traja, in notranji mir. Seveda pa se brez našega sodelovanja in iskrene zavzetosti žal ne bo kaj dosti premaknilo.

Želim vsem, ki boste gledali, prebirali ali posiušali te strani, da vas Bog blagoslovi z obilo ljubezni in miru.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Svet ni nevaren zaradi tistih, ki delajo slabo, ampak zaradi tistih, ki to gledajo in ničesar ne storijo.

Albert Einstein

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Lahko pa smo še naprej pasivni in se gremo  kavbojce in indijance Video>>