KAKO MEČEMO VIRTUALNO KOCKO MODROSTI?

Če kocko meče ena sama oseba, upoštevamo naslednje:

 

 1. virtualno kocko vržemo s klikom na povezavo »VRZI KOCKO«;
 2. po metu kocke sledimo navodilom na zaslonu;
 3. pri refleksiji se iskreno in pogumno osredotočamo na bistveno in na iskanje dobrega;
 4. ob zaključku lahko preigramo še kak alternativen scenarij (bi lahko ravnal drugače?) ali naredimo sklep za v bodoče (plan za določeno/boljše ravnanje v prihodnje);
 5. če za določen določen izid oziroma temo nismo razpoloženi, jo lahko preskočimo;
 6. kocko lahko mečemo, dokler imamo koncentracijo, čas in razpoloženje;
 7. pri pogostejši uporabi, se lahko čas, na katerega se refleksija nanaša, skrajša, posebej v primeru rednih dnevnih refleksij (npr. vsako jutro ali večer);
 8. pri prvi uporabi lahko prikličemo katerokoli izkušnjo iz svojega življenja;
 9. pri vsakem izidu si lahko s klikom na kocko ogledamo tudi ilustrativni video;
 10. zgornja priporočila lahko poljubno prilagajamo, posebej točke 4-9.

 

Če je udeležencev več (vsaj dva), se upošteva naslednje:

 1. udeleženci mečejo kocko v določenem vrstnem redu (npr. v smeri urinega kazalca);
 2. ko izbrana oseba vrže kocko, sledi navodilom na zaslonu in pove svojo izkušnjo;
 3. pri pripovedovanju se upošteva:
 4. ko oseba zaključi pripovedovanje, lahko udeleženci komentirajo in sprožijo pogovor;
 5. če izbrana oseba za določen izid oziroma temo ni razpoložena, se jo lahko preskoči;
 6. udeleženci lahko izvedejo več krogov, pač na osnovi časa in razpoloženja;
 7. obdobje, na katero se izkušnja nanaša, se lahko skrajša (npr. včerajšnji dan);
 8. če udeleženci kocko mečejo prvič, lahko prikličejo katerokoli izkušnjo iz svojega življenja;
 9. udeleženci lahko pri vsakem izidu s klikom na kocko pogledajo tudi odgovarjajoči video;
 10. zgornja pravila se lahko poljubno prilagajajo, posebej v točkah 4-9.