Kocka modrosti

Silvano Atoški je dejal:

Najslavnejši pravoslavni menih Silvano Atoški je dejal: “ Jaz sem po svojih grehih slabši od smrdljivega psa, vendar sem od Boga prosil odpuščanja. In on mi ni dal le odpuščanja, ampak tudi Svetega Duha. V Svetem Duhu sem spoznal Boga. Ali vidiš, kakšna je Božja ljubezen do nas?

Duh je na zemlji v dušah, ki ljubijo Boga.


V Svetem Duhu vsa Nebesa vidijo zemljo in slišijo naše molitve ter jih prinašajo Bogu.
Krepko veruj, da se mučimo samo, dokler se ne ponižamo; a takoj, ko se ponižamo, je konec žalosti, saj Gospod po Svetem Duhu obvešča dušo, da je rešena.”

 

Neki kovaški vajenec, naveličan, da je že vse življenje odvisen od drugih, je sklenil, da bo odprl svojo delavnico. Kupil je meh, nakovalo, kladivo in se lotil dela. Toda zaman. Kovačnica je bila mrtva, mrzla in temna. Star kovač, ki ga je mladenič vprašal za nasvet, mu je dejal:” Imaš vse, kar je potrebno, manjka pa ti iskra!”
Duh je iskra, ki prižiga življenje.

Sveti Duh je zdravnik naših duš. Ko zaznamo, da se nam začneta po duši ali v mislih plaziti mrak in tesnoba se zatecimo k Jezusu, ki je obljubil, da nam bo poslal Tolažnika, to je Svetega Duha, Duha, ki svetli in umirja. Njega, ki krepi naše notranje moči in v nas spet prebudi sveto in svetlo.

Za duhovnost svetega Serafina Sarovskega je značilno prepričanje, da asketsko življenje, krepost, odpovedi….. niso sami sebi namen, ampak le pripomočki za to, da pridobimo Svetega Duha.

Mnogi redovniki, redovnice, verniki….nimajo pojma o razlikovanju volj, ki delujejo v človeku. Ne zavedajo se, da v nas delujejo tri volje: najprej Božja, najpopolnejša in vseodrešujoča, potem naša lastna, če že ne pogubna, tudi odrešujoča ne, ter na koncu demonska, povsem pogubna. In ravno ta, vražja volja uči človeka, naj bodisi ne dela nobenih dobrih del bodisi naj jih dela iz nečimrnosti, zaradi del samih in ne zaradi Kristusa. Druga, naša lastna volja, nas uči delati vse v potešitev naših strasti in to tako, kot nas uči hudič, da delamo dobro zaradi dobrega,ne da bi se pri tem ozirali na milost, ki nam jo prinašajo.
Prva pa Božja in vseobsegajoča volja, je ravno v tem, da bi delali dobro le še za to, da bi dosegli Svetega Duha.
SV Serafim Sarovski

Gospod, izlij Svetega Duha na vso zemljo, da te bodo poznali vsi narodi in spoznali tvojo ljubezen.

Po Svetem Duhu poznamo Gospoda in v Svetem Duhu ljubimo Gospoda. Brez Svetega Duha pa je človek le zemlja in greh.
Starec Silvan

 

Molitev sv. Avguština

Dihaj v meni Sveti Duh, da bom sveto mislil.
Priganjaj me, Sveti Duh, da bom sveto delal.
Privlači me Sveti Duh, da bom sveto ljubil.
Daj mi moč, Sveti Duh, da bom sveto veroval.
Varuj me, Sveti Duh, da svetosti ne bom izgubil.
Amen

Komentiraj anomimno

Vaš e-naslov ne bo objavljen. *